Δήμαρχος Λαγκαδά : Καραγιάννης Ιωάννης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Δεργιανλής Στυλιανός


Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών- Αναπληρωτής Δημάρχου: Κομμάτας Αστέριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας: Στόϊος Ηλίας

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής: Ανδρεάδου Ελπινίκη

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας: Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Σοχού και Βερτίσκου-Πολιτισμού: Σάμου Χρυσή

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Καλινδοίων και Κορώνειας: Κεμαλμάς Γεώργιος


 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΙΣΚΟΥ (ΔΕ ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΕΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ