2018 - 2020

Πρόεδρος ΤΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΚΕΡΑΝΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ
Γραμματέας ΜΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ταμίας ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μέλος ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
Μέλος ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
Μέλος ΤΣΕΝΕΛΗ ΜΕΝΙΑ