Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Λοφίσκου
σας προσκαλεί να παρευρεθείτε
στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας
στην αίθουσα του συλλόγου.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

& Ώρα 19:30

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους
του συλλόγου μας.
΄΄ ενωμένοι για την διατήρηση των τοπικών μας παραδόσεων ΄΄
΄΄κάνοντας θεσμό κάθε εκδήλωση ΄΄
Το
Διοικητικό Συμβούλιο